Så kontrollerar du säkerheten på din billyft

Du bör alltid vara extra uppmärksam när du arbetar med en bil på lyften. För som med så mycket annat så kan små marginaler vara avgörande när olyckan är framme. Därför har vi samlat ihop några idéer till en fast rutin som du kan använda för att kontrollera din billyft.

Även om du har gjort det många gånger innan utan att något har gått fel så är det alltid farligt att höja upp en bil på en lyft och arbeta med den. Ofta är det småsaker som har varit orsaken till olyckor som sker med billyftar – småsaker som du därför alltid bör kontrollera så att du kan arbeta säkert med din billyft.

Se till att kontrollera säkerheten

Det första du bör kontrollera när du köper en ny lyft eller införskaffar en begagnad lyft är att säkerheten är kontrollerad av en opartisk instans. Se därför till att lyften är CE-märkt samt alltid lever upp till Arbetsmiljöverkets och Maskindirektivets säkerhetskrav.

Köper du en begagnad lyft så bör du också kontrollera att lyften har genomgått den årliga besiktningen av en auktoriserad verksamhet. Finns det inga markeringar med en tydlig angivelse om tidigare besiktningar samt tidspunkt för nästa besiktning så bör du tänka en extra gång eller i alla fall vara extra grundlig när du tittar igenom lyften innan du köper den.

Läs alltid manualen innan du börjar använda en ny lyft

Även om det kan låta förutsägbart och onödigt – speciellt om du har arbetat med billyftar i många år – så bör du alltid läsa igenom manualen till lyften grundligt och sätta dig in förhållanden omkring hantering av lyften innan du börjar använda lyften.

Hos Nima Lift har vi gjort det enkelt för dig att hitta manualen. Den kan simpelt laddas ner från produktsidan för varje enskild billyft som vi säljer – även innan du har köpt lyften.

Därmed kan du läsa om billyften och hur den ska hanteras redan innan du köper den eller medan du väntar på att den transporteras till dig. Du kan också hitta manualen igen om du skulle få behov av den när du har haft lyften ett tag.

Se vårt urval av billyftar här

Kontrollera att billyften sitter fast ordentligt

Det är också en god idé att ha en fast rutin som t. ex. en gång per vecka eller månad där du kontrollerar att allt fungerar som det ska på lyften. Du bör kontrollera att lyften sitter fast ordentligt.

Det gör du enklast genom att kontrollera om expansionsbultarna som använts för att spänna fast lyften i golvet kan vridas eller ej. Kan de vridas så finns det all anledning att göra något åt problemet. Är bulten lös kan den inte hålla lyften upprest när den kommer under belastning, blir påkörd eller om det sker något annat oförutsett.

Kontrollera därför alla expansionsbultar för varje pelare hela vägen runt lyften. Efterspänn bultarna regelbundet så att du alltid är säker på att de sitter fast ordentligt.

Kom ihåg att det alltid ska vara minimum 15 cm armerad betong under billyften. Är betonglagret för tunt kan betongen brista vilket leder till att lyften välter när den blir belastad.

Kontrollera att lyftkuddarna är hela och sitter fast

Det är också viktigt att kontrollera att de gummikuddar som sitter på varje lyfthuvud är hela och fastspända. Är de inte det så är det möjligt att knuffa runt bilen eftersom det inte finns någon friktion mellan lyftarmens blottade metall och bilens underrede.

Ser gummikuddarna slitna ut, om det saknas bitar av kudden eller om de ligger lösa på lyftarmen så bör du beställa nya och sätta på ett nytt set. Vi har alltid alla reserv- och slitagedelar på lager till de lyftar vi säljer så det är bara att beställa dem – så har du dem redan imorgon!

Se alltid till att billyften har gått i lås

Varje gång du höjer upp bilen på billyften är det viktigt att du lägger märke till att säkerhetslåsen har låst fast lyften innan du påbörjar arbetet på bilen. Du ska höra ett tydligt och starkt klick och du ska fysisk kunna se att säkerhetslåsen sitter korrekt.

Först när det har skett är det säkert att gå in under bilen och börja arbeta.

Fungerar armlåsen som de ska?

Kontrollera också regelbundet att armlåsen på varje enskild lyftarm fungerar som de ska. Annars kan bärarmarna glida ut och det är dessvärre så tidigare dödsolyckor har inträffat.

Kontrollera därför att fjädern på armlåset är helt stram och att alla tänder i låsmekanismen griper tag ordentligt i varandra. Det får inte glappa eller finnas möjlighet att dra ut armen från låsmekanismen genom att rycka i den.

Är lyftutrustningens stålvajer okej?

Ännu en sak du ska vara uppmärksam på är de stålvajrar som eventuellt används i billyften eller annan lyftutrustning. Vajern ska vara hel och stram utan några delar som har gått av eller sitter lösa i form av ståltrådar som spretar ut från vajern.

Det är nämligen ett tecken på att vajern kan vara sliten och att den snart behöver bytas så att du undgår olyckor på grund av en vajer som har slitits isär.

Se till att ha fotskydd på lyftarmarna

Ska du undgå att få in fötterna under lyften ska alla lyftarmarna vara utrustade med fotskydd. Det är en bygel som stoppar benet så att du inte kan få in fötter eller tår under lyften när den sänks ner.

Alla våra lyftar är som standard utrustad med fotskydd och blir de skadade under arbetet så rekommenderar vi att du byter dem så snabbt som möjligt. Som redan nämnt kan du ha dem redan imorgon om du beställer dem idag.

Du ska inte kunna få in händer eller armar i pelaren

Det är också viktigt att kontrollera att det är finns en ordentlig avskärmning från lyftmekaniken, vajrar och så vidare i pelarna. Som minimum ska pelarna vara utrustade med en gardin som förhindrar att man kan få in armen i pelaren men hos Nima Lift använder vi en fast platta.

Det anser vi vara mer säkert och är det något som vi prioriterar så är det din säkerhet när du jobbar med våra lyftar.

Vi är aldrig längre än ett samtal bort

Hittar du något misstänkt i förbindelse med din regelbundna säkerhetskontroll på din maskin från Nima Lift eller har du frågor om hur du bäst utför en säkerhetskontroll? Vi är aldrig mer än ett samtal eller ett mail bort.

Nima Lift – för att din säkerhet betyder allt!